Avís Legal

El lloc web i el domini bufetpuig.cat ofereix informació de les empreses Bufet Puig i Associats i Puig Assessors Trib. I Lab. Associats, SL. (en endavant BUFET PUIG). El domini bufetpuig.cat pertany a Bufet Puig Associats SL.

Les dades fiscals de les empreses són:

  • Bufet Puig i Associats SL. Plaça Marquès de Camps, 9, 4t de Girona (CP 17001). CIF: B17613183. Telèfon: 972 21 63 12. Adreça electrònica: bufetpuig@economistes.com.
    Inscrita al Registre Mercantil de Girona, V 1481, F 186, S 8, H GI 24919, I/A 3.
  • Puig Assessors Trib. I Lab. Associats, SL. Plaça Marquès de Camps, 9, 4t de Girona (CP 17001). CIF: B17205360. Telèfon: 972 20 69 12. Adreça electrònica: bufetpuig@economistes.com.
    Inscrita al Registre Mercantil de Girona, V 703, F 203, S 2, H 1293, I/A 1.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a BUFET PUIG o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. BUFET PUIG presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. BUFET PUIG autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. BUFET PUIG es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.bufetpuig.cat/ (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que BUFET PUIG actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

BUFET PUIG es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

BUFET PUIG no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Política de Protecció de dades

Aquest text informa del tractament de dades que porten a terme les empreses Bufet Puig i Associats SLP i Puig Assessors Trib. I Lab. Associats, S.L. en l’exercici de les seves activitats, donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD consultable des d’aquest enllaç) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, consultable des d’aquest enllaç.

Qui són els responsables del tractament de les dades personals?

Els responsables del tractament de les dades personals són:

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de Bufet Puig Associats SLP i Puig Assessoris Trib. I Lab. Associats, S.L. (en endavant BUFET PUIG), vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la Plaça Marquès de Camps, 9, 4t de Girona (CP 17001), telèfon 972 21 63 12 / 972 20 69 12 o a l’adreça electrònica lisi@bufetpuig.com

Amb quina finalitat i amb quina legitimació es tracten les dades?

Contacte

S’atenen les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat. No es conserven les dades d’aquestes persones excepte que s’estableixi una relació de prestació de servei.

Serveis als clients

Es registren les dades identificatives dels clients i ells mateixos ens proporcionen dades addicionals (principalment dades d’ocupació, de circumstàncies socials, de formació, dades familiars, econòmiques i financeres), les necessàries per a oferir els serveis que ens demanen. Dels mateixos clients podem obtenir dades de terceres persones, que conservem i tractem en la mesura que sigui necessari per oferir els nostres serveis. En qualsevol cas destinem les dades únicament a aquesta finalitat. Queden registrades en els documents de les nostres actuacions i en els documents i sistemes informàtics de gestió administrativa i comptabilitat. Aquests tractaments s’efectuen en compliment de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Es tracten les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Tractem només les dades necessàries per mantenir la relació comercial i destinem aquestes dades únicament a aquesta finalitat, en el context de les relacions contractuals i en compliment d’obligacions legals.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament es comuniquen dades dels clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts. Es comuniquen dades a òrgans judicials o a administracions públiques actuant en interès i representació dels clients. Amb el coneixement previ del client també es poden comunicar les seves dades a persones amb les que ell té relació de transcendència jurídica, i a altres professionals amb els que col·laborem en la prestació de serveis. En la facturació dels nostres serveis podem comunicar dades a entitats bancàries.

Els responsables del tractament obtenen serveis de persones o empreses, per exemple informàtiques o d’assessoria, que aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar dades personals responsabilitat de Bufet Puig o Puig Associats. Aquest accés no constitueix pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que només poden tractar les dades per oferir els seus serveis, sense poder-les destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació.

No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps es conserven les dades?

Es compleix l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, per exemple quan els interessats han autoritzat l’enviament d’informació dels serveis que s’ofereixen a Bufet Puig o Puig Associats, les dades es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que es tracten?

Les persones de qui es tracten dades tenen els drets següents:

A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.

A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.

A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que es deixin de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que s’acaben d’enumerar es poden exercir adreçant una comunicació a l’adreça postal o bé enviant un correu electrònic a les adreces indicades a l’encapçalament, corresponent al responsable del tractament de les vostres dades. Si una persona considera que no ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça lisi@bufetpuig.com

El web bufetpuig.cat utilitza les galetes següents: Google Analytics i pròpies del web.

Navegar per aquest web amb les galetes activades al navegador comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús d’aquestes conforme la política present. Si no accepteu l’ús de les galetes, podeu bloquejar-les al navegador.

Què són les galetes

Les galetes són fitxers que es descarreguen al vostre dispositiu en accedir a determinades pàgines web i permeten a la pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’una persona usuària o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

Com funcionen i per a què serveixen

  • Formen part de la majoria de webs. Quan s’accedeix a un web que utilitza galetes, el web fa que el navegador creï al vostre equip (ordinador, tauleta, telèfon, etc.) petits fitxers amb informació necessària per al funcionament del web. Aquests fitxers (que són les galetes pròpiament dites) formen part de la tecnologia necessària per al correcte funcionament del lloc web i no són inherentment perjudicials.
  • L’historial de navegació i les galetes s’emmagatzemen al vostre equip. Les galetes, de forma similar a l’historial de navegació o a la memòria cau del navegador, són un rastre de la vostra activitat a Internet. Això pot ser important si altres persones poden accedir al vostre equip. En el cas que estigueu utilitzant un equip compartit, es recomana que en acabar esborreu la informació sobre el vostre historial de navegació, memòria cau i galetes. Si no sabeu com fer-ho, consulteu l’apartat d’ajuda del navegador.
  • Podeu desactivar les galetes, però alguns webs no funcionaran correctament. Si us preocupa la vostra privacitat, podeu desactivar completament l’ús de les galetes a l’apartat de configuració del vostre navegador. En fer-ho, és possible que algunes parts del web no funcionin correctament.

Quines galetes utilitzem al web de Bufet Puig

 
Tipus de galeta Galeta Durada Ús Política
Concentiment d'ús cookie_policy 365 dies Serveix per confirmar l'ús del web, segons la política legal, i l'ús les galetes. Política de galetes de Bufet Puig
Analítica _ga 2 anys Serveix per comptar quantes persones visiten el web rastrejant si l’han visitat abans. Política de Google Analytics
_gid 24 hores Serveix per comptar quantes persones visiten el web rastrejant si l’han visitat abans.
_gat 1 minut S’utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds.
_nmstat 1.000 dies Serveix per identificar usuaris anònimament.

NOTA: la informació és oferta a data 01 de novembre de 2020 i informem que amb el pas del temps pot no resultar exhaustiva, malgrat que la present política de galetes és revisada periòdicament.

Obligatòries

Fem servir galetes obligatòries per realitzar funcions essencials del web. Per exemple, guardar les teves preferències, millorar el rendiment, redirigir el trànsit entre servidors web, detectar la mida de la teva pantalla, determinar els temps de càrrega de les pàgines, millorar l'experiència d'usuari i mesurar l'audiència. Aquestes galetes són necessàries per al funcionament dels nostres llocs web.

Anàlisi

Permetem a tercers utilitzar galetes d'anàlisi per entendre com utilitzes el nostre lloc web de manera que puguem millorar-lo i que aquests tercers puguin desenvolupar i millorar els seus productes. Per exemple, s'utilitzen per recopilar informació sobre les pàgines que visites i quants clics fas per fer una tasca.